Veranstaltung 2012

DĚLNÍCI DEMOKRATÉ PŘÁTELÉ MÍRU

v SRN, anektované NDR, Polské republice a České republice

BOJUJTE S NÁMI V MEZINÁRODNÍ PROTIVÁLEČNÉ AKCI

TŘÍDNÍ BOJ místo SVĚTOVÉ VÁLKY

Prohlášení

Pamflet

Pustili jsme se do společného boje proti válce vedené z německé půdy. Velké německé koncerny a banky ohrožují naše životy a životy našich dětí. Po dvou prohraných válkách se připravují na další. Kancléřka většího Německa mluví o "válce", kterou opět vedou němečtí vojáci. "To je něco, co jsme od druhé světové války neznali," říká a pokračuje: "Nechali jsme si o tom vyprávět od našich rodičů a prarodičů." Pováleční doba a mír jsou za námi. Za námi jsou i časy, když naši prarodiče a rodiče vyprávěli o druhé světové válce a varovali – nastane doba, kdy příští generace napadne kvůli zájmům německého kapitálu jiné národy, aby se Evropa ocitla v troskách. 72 let po zahájení druhé světové války německou invazí do Polska 1. září 1939 si připomeneme den, který NDR vyhlásila za Světový den míru a odbory NSR za protiválečný den. 73 let po anexi rozsáhlých území Československa, která byla předzvěstí světové války. Po dobytí NDR před 21 lety je teď Česká republika vyloupena a Polsko se stalo nástupištěm německých armád proti Rusku. Pomocí stejných německých bank a koncernů, které mají stále rozhodující slovo a které opět uplatňují svou nadvládu nad Polskem a Českou republikou.

My jsme na vlastní oči viděli, jak německý velkokapitál a jeho stát zbavil NDR jejího průmyslu a jak ji vylidnil, jak Volkswagen, Deutsche Bank, Kaufland, Lidl, Siemens a spol. vydrancovali Českou republiku a Polsko a jak německá policie a bundeswehr vyzbrojuje Polsko, aby se stalo frontou proti státům bývalého Sovětského svazu a jejich bohatství.

My, kteří vegetujeme v zemích podmaněných Německem, nemů-žeme žít pod vládou Siemense a německých chemických koncernů. Rabují naše továrny a školy, naši zem a naši kulturu, naši budoucnosti a naše děti. Snaží se přepisovat naši historii, z agresorů a jejich kolaborantů se snaží dělat nevinné a z jejich obětí viníky. My máme svou budoucnost - ale pouze ve společném boji proti německým křižákům.

Ptáme se dělníků a národů na obou stranách hranic: Co máte z výbojů německého kapitálu? Anexe NDR a rozbití jejího průmyslu zničilo dělníkům v západním Německu jejich tarify, jejich zdraví, jejich důchody a postavilo proti nim stát s policií a armádou, která zase vede válku proti jiným národům a vám samým. Dobytí a plenění České republiky a Polska uvrhlo miliony do nezaměstnanosti a hladu, protože je připravilo o jejich továrny a jejich stát. Nástupci wehrmachtu a zločineckých německých policejních batalionů šikanují lidi v Polsku a stojí na hranici České republiky, kterou zakázaná spolková policie neustále překračuje. Západoněmečtí dělníci se stále víc stávají otroky dočasné práce a jejich děti žoldáky zakázaného generálního štábu bundeswehru.

Jsme stejně jako vy, dělníci, pracující a jako někteří z vás, revoluční mládež s 5 historickými vozy jsme organizovali protiváleční průvod "Třídní boj místo světové války", s kterými jsme jeli u příležitosti 66. výročí osvobození do zemí, které jsou opět nejvíc ohroženy německým imperialismem: dva týdny z Berlína přes Prahu a do Gdaňska a zpět do Berlína.

Vylidněná země a odměření lidé - potřebují bojovou organizaci

Před dvěma desetiletími se váleční zločinci koncernů Deutsche Bank, Krupp, Thyssen, Siemens, Volkswagen, Daimler vrátili zpět do NDR, odkud je vyhnali v roce 1945. Pomocí Treuhand, německého fondu národního majetku, uloupili továrny, zemědělství, kulturu a systém vzdělávání v NDR. Svým státem anektovali celou zemi a zanechali po sobě pouze trosky jako po válce. Největší masová migrace od 19. století vylidnila bývalé východní Německo o více než tři miliony lidí. Masy těch, kteří zůstali, se uzavřeli do čtyř stěn svých obydly. Venku vládne mocenský aparát zakázané spolkové policie, tajné policie BKA, zakázaného generálního štábu německé armády, která má udržovat útisk anektovaných a dát na pořad dne válku proti národům Polska, České republiky a jiných zemí. Každý kilometr, který průvod "Třídní boj místo světové války" projel přes téměř opuštěná města kdysi živé NDR, poukazuje na chybějící dělnickoustranu, která by vedla každodenní boj proti kulturní a ekonomické bídě národa s cílem, který je možné přečíst na dělnickém vozu průvodu proti světové válce:
Za okamžité navrácení továren, dolů, domů a pozemků. Za plné právo sebeurčení lidu NDR.

Jen rozchod s NSR a budování vlastního národního hospodářství a zemědělství zabezpečí výživu a kulturu milionů bývalých občanů NDR. Jen rozchod s NSR zabezpečí život mladých lidí, kteří mají jako pěchota bundeswehru táhnout do světové války. Rozchod oslabí západoněmecké vojnové štváče, posilní ale dělníky a národy NSR a Evropy v boji za svět bez válek a fašismu, bez vykořisťování a útlaku.

Český kultur ní národ není poražen.

Obyvatelstvo České republiky není jako národ NDR poraženo západoněmeckým imperialismem. Akční průvod je v dělnických čtvrtích Prahy vítán s velkým pochopením. Dělníci čtou pozorně letáky, hledí na nákladní auta a plakáty a podporují "Třídní boj místo světové války." Přes všechna pesimistická volání nejsou noví páni země, kteří zničili revoluční výdobytky dělnické třídy a které je proto možné nazvat kontrarevolucionáři, všemocní. Tisk v České republice, který je z 90% v německých rukou, nemohl zvítězit nad zkušeností lidí. Zvítězit mohla mezinárodní jednota komunistických, antifašistických a protiválečných organizací, třeba i tak malých jak jsou dnes. Zvítězila nad pražskými úřady, který nechtěl, aby lid tento průvod viděl a slyšel. Projevy a hudba neměla překročit 48 decibelů, což se rovná hlasitosti jedné pračky. Dělníky a herce na vozech neměli lidé vidět. Čeho se tento stát bojí? Stát, který rozhodující mírou vybudovala německá policie, německé soudy a němečtí vojenští poradci. Protiválečná akce měla podle libovůle úřadů svou manifestaci uspořádat na odlehlém parkovišti a ne na bývalém náměstí Krasnoarmějců - proč by český národ neměl vidět a slyšet protiválečnou akci? "Za jednotu, která nezná hranic", je napsáno na jednom z vozů a tato jednota se nestarala o žádné zákazy mezinárodní jednoty dělníků. Průvod bylo vidět a řečníci snadno přehlušili i ty nejhlasitější pražské pračky - na bývalém náměstí Krasnoarmějců. Každý chápe: mezinárodní jednota dělnické třídy a národů může ve světě zvítězit!

Může však vyhrát pouze ve společném boji proti německým monopolům a jejich státu (největšího světového válečného zločince století), které přišly v roce 1990 do země, kterou již okupovali v roce 1938 a vyrabovali v zájmu německé světové války. Německý stát, který ve druhé světové válce zavraždil 360 000 Čechů a Slováků a 550 000 deportoval na nucené práce v německých válečných továrnách, podněcoval rozdělení silného Československa na dva slabé státy a odvelel německou policii k budování hranic. Snadná kořist pro Volkswagen a Deutsche Bank a spol. Snadná kořist pro německý stát, aby obsadil Českou republiku a podřídil ji budoucímu německému váleč-nému hospodářství. Již dnes se vyrábí pouze to, co neslouží lidu, ale zahraničným imperialistům, zejména německým. Za žebrácke mzdy montují dělníci ve Volkswagenu-Škodovce auta, ale výsledky jejich práce se vyvážejí za hranice. Velká část zemědělské půdy je v německých rukou a české zemědělce tam nechají pěstovat řepku pro německý benzín. Průmysl a zemědělství již nejsou k užitku českého lidu, nýbrž zvyšují maximální zisky německých koncernů a probouzejí jejich chuť na další.

Polsko se nesm?? op??t st??t n??stupi??t??m n??meck?? sv??tov?? v??lky!

Dobytí Polska z á p a d o n ě - meckým státem pokročilo mnohem dál než v České r e p u b l i c e . Bundeswehr jako nástupce zločineckého wehrmachtu stojí po anexi NDR opět na hranicích Polska. Němečtí vojáci pochodují od poloviny 90. let opět na polské půdě, kterou v roce 1945 úplně spustošili a odkud je za nesmírných lidských obětí odrazila Rudá armáda a polský odpor. Důstojníci a vojáci 1. obrněné divize německé armády, kteří jsou rozmístěni v Štětíně, organizují polskou armádu jako profesionální armádu pro německé zájmy a znovu připravují Polsko k soustředění vojska proti dnešnímu Rusku. Domobrana mobilizuje civilní síly pro německou válku. Tak jak kdysi pomocník protiletadlových děl na přívěsu kamionu s raketou, který byl součástí naší alegorické kolony, organizuje dnes bundeswehr v německé domobraně proti stávkám, demonstracím a nepokojům doma a v zahraničí organizaci stávkokazů THW stejně jako civilní pomocné organizace s více než 3 milióny členů – od Červeného kříže po hasičské sbory. Národy nezapomněly, že to byl předchůdce THW (Technická nouzová pomoc), kdo po povstání v roce 1944 srovnal Varšavu se zemí a zanechal po sobě spálenou zemi.

Německá policie, jejíž předchůdce bestiálním způsobem zavraždili miliony Židů a statisíce odbojářů, patroluje od roku 1992 v Polsku a znovu zatýká polské občany. Již dávno vytvořila zakázaná spolková policie a zemské policejní sbory NSR pátou kolonu v polském policejním aparátě neustálou praxí překračování polských hranic. My, účastníci protiválečného průvodu, jsme to mohli vidět na vlastní oči, když se německá policie snažila vstoupit na polské území během průvodu proti světové válce. U soudu a na místě si mezinárodní akční jednota vybojovala zastavení německé policie před polskou hranicí. Přesně podle požadavku uvedeného na tabulce jednoho vozu naší alegorické kolony za pomocníkem protiletadlových děl "Za družbu národů. Proti novému německému zločinu zakázané spolkové policie. Ven z Polska, České republiky a anektované NDR".

Německá policie, jejíž předchůdce bestiálním způsobem zavraždili miliony Židů a statisíce odbojářů, patroluje od roku 1992 v Polsku a znovu zatýká polské občany. Již dávno vytvořila zakázaná spolková policie a zemské policejní sbory NSR pátou kolonu v polském policejním aparátě neustálou praxí překračování polských hranic. My, účastníci protiválečného průvodu, jsme to mohli vidět na vlastní oči, když se německá policie snažila vstoupit na polské území během průvodu proti světové válce. U soudu a na místě si mezinárodní akční jednota vybojovala zastavení německé policie před polskou hranicí. Přesně podle požadavku uvedeného na tabulce jednoho vozu naší alegorické kolony za pomocníkem protiletadlových děl "Za družbu národů. Proti novému německému zločinu zakázané spolkové policie. Ven z Polska, České republiky a anektované NDR".

Dělníci NSR a anektované NDR: Chopte se s námi tohoto znamení jednoty dělníků Polska a České republiky. Vaši vykořisťovatelé a utlačovatelé, banky a koncerny, již úřadují v Polsku, České republice a dalších zemích. Čím více dobývají, tím hůř se vám vede. Po loupeži v NDR a okupaci zemí východní Evropy jejich tažení vázne. Mírovou cestou to už dále nejde. Krupp a Siemens, Daimler a Deutsche Bank zbrojí pro přípravy třetí světové války, ve které máme my a naše děti umírat pro zisky hrstky miliardářů. Spojte se, organizujte se v podniku, na ulici, s vašimi kolegy v anektované NDR, Polsku, České republice a s dalšími proti vojnovým štváčům ve vlastní zemi. Dělníci světa jsou první třída, která ve světě vyhraje, když postupuje společně.

Dělníci a národy Polska, České republiky a Německa:

Máte společného nepřítele, německý imperialismus!
Upevňujte jednotu
v třídním boji
proti žhářům třetí světové války! Bojujte s námi
v mezinárodní protiválečné akci
"Třídní boj místo světové války!"
PROLETÁŘI VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE!

Aktionsbüro „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“ in Aktionseinheit mit Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, Arbeits- und Koordinationsausschuss der Ersten Arbeiter- und Gewerkschafter-Konferenz gegen den Notstand der Republik, Freie Deutsche Jugend, 30 Kollegen aus IG Metall Vertrauenskörper und Belegschaft BMW Werk Regensburg, 35 IG Metall Vertrauensleute und Betriebsräte von Mercedes Werk Bremen, Mitglieder der IG Metall Vertrauenskörperleitung Jungheinrich Norderstedt, IG Metall Vertrauenskörperleitung manroland Offenbach, IG Metall Kollegen Mercedes Benz Werk Wörth - GLC Germersheim, Jugendaktionsausschuss - Notstand der Republik, Agitproptruppe Roter Pfeffer u. Mitglieder des Brecht-Jugendprojekts „Mutter Courage und ihre Kinder“, Revolutionärer Freundschaftsbund e.V. und weitere, Tschechische Republik: Klub českého pohraničí - KčP (Klub des tschechischen Grenzlandes - KCP), Komunistický svaz mládeže - KSM (Kommunistischer Jugendverband - KSM), usw., Republik Polen: Kommunistyczna Partia Polski (Kommunistische Partei Polens), usw.

Banner Klassenkampf statt Weltkrieg