PROJEVY

anektovaná NDR ● Polská republika ● Česká republika

mecká mládež

Stojím tady, abych ještě jednou položila otázku: Bylo to, co se tady dělo posledních 20 let to, co jste tenkrát chtěli dosáhnout? ...
Skutečně jste tenkrát věřili, že to funguje, když se prodáte, když se jako děvka vykašlete na sebeúctu a pak s vámi nebudou zacházet jak se špínou? Ještě 20 let později?
Ja vím, mnozí teď řeknou: Špína? Přece se porozhlédni! Ano, vidím, fasády jsou krásné. Nelze je porovnat s fasádami Lipska 1989. Ale vyváží to, že jsme teď hlavním městem chudoby sjednoceného Německa?
Nespočetné zavřené podniky již také neruší náš výhled stejně jak množství prázdných domů, protože je mezitím zbořili. O hezkou fasádu se v této zemi dobře postarají! Proč se vůbec stěžujeme? ...
Vzpomeňme si, že již generace před námi žili lidé, kteří se s hrdostí rozhodli vzít svůj život do vlastních rukou a vybudovali společnost, která se měla stát budoucností. Která se stane budoucností, přes dočasné kroky zpět!...
Položme si otázku: Proč bychom právě my neměli být schopni tak jak naši prarodiče vybudovat socialismus? Proč bychom měli opakovat chyby našich praprarodičů, které vedly dvakrát do světové války? Je to skutečně tak, že se ani my ani naše rodiče nedokážeme zvednout z křesel před televizí, abychom společně bojovali za tak nekonečně nutné odstranění tohoto zahnívajícího kapitalismu?...
Bojujme společně za východisko, které máme jenom MY. A které máme jen když se chápeme jak třída, jediná internacionální třída, která existuje!
Máme to v rukou! Na co ještě čekáme?

Z projevu
Anity Trenschové, FDJ,
na hřbitově Nikolaikirchhof v Lipsku
8. Mai 2011

Komunistická strana Polska

Milí přátelé,
Jsme protiváleční bojovníci z Německa a Polska. Mezi námi jsou členové Komunistické strany Polska a Komunistické mládeže Polska. Přicházíme vás varovat před zesílením německého imperialismu, který se teď obrací na východ a snaží se vzít vám vaše domy, vaše továrny, vaši zemi a váš život. Po anexi NDR vidíme na naší západní hranici německé bankáře, německé vojáky, německou buržoasii a německé majitelé půdy. To je agrese vůči sousedním státům Německa. Vládnoucí v NSR kontrolují polský průmysl, polské banky a polské média. Dávají příkazy polské policii a polské armádě. Můžete s tím souhlasit? Chcete dovolit německým průmyslníkům začít novou válku? Bojujeme za svět bez bídy, válek a nezaměstnanosti. Přesto, že pocházíme z různých zemí, přece jen jsme spojeni rudým praporem a bojem za jediné definitivní vítězství. Za socialismus!

Z projevu
Piotra Biełła, tajemníka
Komunistické mládeže Polska a člena ÚV
Komunistické strany Polska
Ludmily Dobrzyniecké,
členkyKomunistické mládeže Polska Poznaň,
16. května / 20. května a j.

Komunistický svaz mládeže

Každá nouze, která vzniká z hospodářské nouze, je dílem kapitalistické a imperialistické moci, kapitalistické třídní vlády. Jsou to právě zástupci buržoasie a páni v multinárodních koncernech, kteří ženou lidi do válek s cílem vlastního finančního zisku. Říkáme, že je zapotřebí namířit svůj hněv proti skutečným původcům bídy, existenčního strachu a nouze. Je zapotřebí udělat konec s imperialistickými válkami a postavit se na odpor imperialismu a buržoasie...
Vládnoucí třída České republiky nese svůj podíl zodpovědnosti...
Není náhoda, že 20 let po restauraci kapitalismu v naší zemi patří 70 procent ekonomiky zahraničnímu kapitálu. Německému a rakouskému kapitálu se povedlo přivlastnit si významnou část bohatství naší dobyté vlasti. Kontrolují dnes například velkou část bankovního sektoru, tisku, energetického sektoru, medií a tradiční vlajkovou loď naší ekonomiky – automobilku Škoda. Německý velkokapitál vlastní v České republice zrovna tolik jak tzv. český kapitál – přibližně 30 procent. Místo ekonomiky, která patřila lidem naší země a která maximálně uspokojovala jejich potřeby a byla vysoce vyvinuta, zřítili jsme se do kruté reality neokolonizace a velká část pracujícího obyvatelstva bojuje o holou existenci. Jen důsledný boj proti kapitalismu a vítězství nad jeho imperialistickými strukturami opět otevře bránu k politické a ekonomické moci „dolních 10 milónů“ pracujícího obyvatelstva.Vítězství nad ozbrojenými silami imperialistických agresorů! Socialismus nebo barbarství!

Z projevu
KSM
na manifestaci v Praze
10. května 2011

Klub českého pohraničí

V těchto dnech před 66 lety skončila v Evropě II. světová válka.
Obě války byly zapříčiněny německým imperialismem a německým nacismem.
Cílem bylo zmocnit se nálezišť ropy a minerálů v Sovětském svazu. Válečnými operacemi se měly některé slovanské země a národy, zvlášť Poláci, Češi, Ukrajinci, Bělorusi a Rusi definitivně dobýt a zlikvidovat.
Československo vítalo své osvoboditele. Květy šeříků pokrývaly pancíře tanků. Lidé věřili, že nacismus byl poražen, že jeho konec byl definitivní.
To byl ovšem přílišný optimismus...
V květnu 1945 lidé v Československu a v celé Evropě věřili, že po vítězství armád protiněmecké koalice to byla poslední válka. Nebylo to tak. V Evropě jsme zažili nové válečné běsnění...
Statečých účastníků II. světové války, včetně odboje proti nacismu, a také nás, kteří jsme válku prožili jako děti, je stále míň. Nemáme ovšem právo zůstat u nostalgických vzpomínek. Musíme hledět do budoucna. Jsme povinni udělat všechno. Zabránit masovým hro-bům a popravám a nenechat zmizet města a vesnice pod nálety a raketama.
Na území naší vlasti stojí mnoho pomníků. Zůstanou vzpomínkou na oběti bojů. Na hřbitovech obcí a měst jsou tisíce hrobů našich osvoboditelů ...
Existuje reálné nebezpečí války. Kapitál chce získat další suroviny, plyn a ropu a také pitnou vodu. Bude to vést k agresím proti suverenním státům.
Milí přátelé,
Naše účast na těchto a podobných akcích je důkazem našeho pevného rozhodnutí postavit se na odpor neonacismu v našem státě a také jinde. Při vzpomínkách na hrůzy II. světové války a také jiných válek posledních desetiletí, říkáme nahlas: NE agresivním válkám a také všem pokusům o válku, které jsou často maskovány bojem proti terorismu. Pro všechny lidé chceme život v míru, svobodný a důstojný život.

Z projevu
Karla Jandy,
KČP,
na manifestaci v Praze
10. května 2011

Banner Klassenkampf statt Weltkrieg