30 kolegów i mężowie zaufania IG Metall, BMW Regensburg

W deklaracji gremium zaufania IG Metall koncernu BMW Regensburg dotyczącej dnia przeciwko wojnie 2002 czytamy: „Powstrzymamy tych, którzy z Niemiec znów chcą sięgnąć po świat. Zdecydowanie występujemy przeciwko niebezpieczeństwu, aby na terenie Niemiec po raz trzeci zainicjowano zapalnie pochodni wojny, która skaże na zagładę narody świata i nas samych"
Rozwój wypadków politycznych w Niemczech wskazuje na większe niż kiedykolwiek niebezpieczeństwo wybuchu trzeciej wojny światowej, która po raz kolejny może zostać zainicjowana przez ten kraj.
Przemysł zbrojeniowy w Niemczech przeżywa ponowny rozkwit. Niemcy zajmują trzecie miejsce wśród krajów z największym udziałem w światowym eksporcie zbrojeniowym.
Bundeswehra już dawno temu przekształciła się w armię, która prowadzi wojnę na całym świecie. Tak naprawdę chodzi o interesy gospodarcze, surowce naturalne oraz władzę i wpływy.
Walka konkurencyjna o surowce, rynki zbytu oraz strefy wpływów zawsze prowadzi do wojen imperialistycznych.
W kraju Bundeswehra jest obecna w szkołach, na uniwersytetach i w warsztatach uczniowskich w celu zjednywania naszej młodzieży na rzecz rzemiosła wojennego.
Zapukała nawet do urzędów pracy, aby tym, którzy nie znaleźli pracy, zaproponować stalowy hełm. Sojusz akcji „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“ (Pogrzeb lub NIEBIAŃSKA CZWÓRKA) w jedności akcji ze związkiem pracowników na rzecz odbudowy KPD (Komunistyczna Partia Niemiec), Komisji ds. Pracy i Koordynacji, kierownictwem gremium zaufania IG Metall Manroland Offenbach, 35 mężami zaufania IG Metall i radami zakładowymi Mercedes Werk Bremen oraz innymi planuje w dniu 8 maja 2011 rozpocząć pochód akcji z Berlina w kierunku Pragi i Polski. Celem pochodu będzie ostrzeganie i objaśnianie.
My, pracownicy i związkowcy BMW Regensburg popieramy walkę przeciwko zbrojeniu, militaryzmowi i wojnie, bowiem działania takie stanowią dzisiaj potrzebę pilną bardziej niż kiedykolwiek.
Cieszymy się na akcję i życzymy jej powodzenia.

Związek Wolnomyślicieli Niemieckich Związek na poziomie landu Turyngia

Oddział krajowy Turyngii Stowarzyszenia Związku Niemieckich Wolnomyślicieli (DFV) wspiera Waszą akcję, a w szczególności ujętą w Waszej broszurze ideę walki klasowej ze sprawcami kryzysów i wojen. Takim siłom należy przeciwdziałać zawsze i wszędzie tak, jak ma to miejsce w przypadku Waszej wymownej akcji antywojennej.
...
Łączymy się z Wami i życzymy możliwie największych sukcesów!

Solidaryzujemy się pozdrowieniami
Dypl. pedagog Gottfried Schunke
Przewodniczący Krajowy

LEWICA (Członek Bundestagu)

Chodzi o to, aby przeciwstawić się militaryzacji życia społecznego w Niemczech. W perspektywie ciągle nie widać obiecanego początku odwrotu Bundeswehry z Afganistanu, a wszystko to wbrew żądaniom większości ludności. Obecna reforma prowadzi do coraz bardziej intensywnej przemiany Bundeswehry w globalną armię interwencyjną, która ma zabezpieczać dostęp do surowców naturalnych oraz drogi handlowe. Jak okazało się ostatnio, Niemcy są trzecim co do wielkości eksporterem zbrojeniowym świata, który przeprowadził lub aktualnie prowadzi milionowe transakcje również z usuniętymi już lub niepewnymi dyktatorami w regionie arabskim. Z tego też względu pokojowo-polityczne zaangażowanie takich inicjatyw jak „Niebiańska Czwórka“ jest pożądane bardziej niż kiedykolwiek.

Dr. Dagmar Enkelmann

Grupa robotnicza przeciwko ciężkiej sytuacji Republiki – IG Metall Frankfurt i ver.di Frankurt

Po roku 1990 niemiecki przemysł wielki i banki niemieckie podzieliły między sobą obszar byłego NRD i ruszyły dalej do krajów sąsiednich, do Polski i Republiki Czeskiej. W krajach tych za głodowe pensje wykorzystują pracowników i nastawiają przeciwko nam robotników polskich i czeskich grożąc: Jeśli nie będziecie pracowali taniej i szybciej, przeniesiemy fabryki na wschód. Zapobiec temu może tylko nasza wspólna walka o równe prawa, wynagrodzenia i warunki pracy.
Niemieckie koncerny eksportują nie tylko kapitał i towary do krajów takich jak Polska i Czechy, eksportują również Bundeswehrę, policję federalną, tajną policję BKA i ideę ochronę ojczyzny zagrażając tym samym wymienionym narodom. Czy po raz kolejny chcemy wykorzystać terytorium Polski i Czech jako obszar natarcia i przemarszu na Rosję? Nie zapominajmy: Wielki kapitał niemiecki rozpętał już dwie wojny światowe w celem zajęcia Rosji i osiągnięcia maksymalnych zysków. Czy dzisiaj wolno nam naiwnie mieć nadzieję, że nie powtórzy się to po raz trzeci? W żadnym razie! Trzeba być czujnym. Musimy prowadzić wspólną walkę wraz z robotnikami i narodami Polski, Czech i innymi, walkę o świat bez faszyzmu, bez wyzysku i pozbawiony ucisku.

My Koleżanki i Koledzy, łącznie ze współbojownikami z grupy pracowniczej związków zawodowych „Przeciwko klęsce żywiołowej republiki w IG-Metall Frankfurt i ver.di Frankfurt”, popieramy międzynarodową akcję antywojenną „Walka klasowa zamiast wojny światowej” i obiecujemy rozpowszechniać ją w związkach zawodowych, pozyskiwać dla niej uczestników, którymi staną się także niektórzy z nas. Zobaczymy się 8 maja w Berlinie!

Grupa robotnicza przeciwko ciężkiej sytuacji Republiki – IG Metall Frankfurt i ver.di Frankurt

Wolna Młodzież Niemiecka

My - FDJ Sachsen - popieramy w słowie i w czynach akcję „Walka klasowa zamiast wojny światowej”. W słowach poprzez dalsze opracowywanie wspomnianej akcji, nie tylko w obrębie naszej organizacji, ale również poza jej granicami. Słowami również poprzez niniejszą deklarację. Z historii znane są nam sytuacje, kiedy to niemiecki imperializm/militaryzm już dwukrotnie podejmował próby rozwiązania kryzysów, jak i ten, w którym to - wbrew wszelkiemu upiększaniu - wszyscy się znajdujemy.
Jednak historia uczy także, że należy mieć odwagę do podejmowania zmian, bycia aktywnym, gdy jest się świadomym pewnych rzeczy, ich tła i powiązań. A któż inny, jeśli nie my sami zmienimy ową sytuację poprzez czyn – nieważne, czy jako osoby kształcące się, bezrobotni, czy ci jeszcze pracujący.
Bierzemy udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji „Walka klasowa zamiast wojny światowej”

Przyjaźń!

SDAJ Lipsk

„(...) Nie dla ekonomicznego i społecznego systemu, który ponownie wywołuje niebezpieczeństwo imperialistycznych wojen światowych! (...)
Główny wróg znajduje się jeszcze ciągle we własnym kraju!
Wojna klas zamiast wojny światowej!“
(Z deklaracji solidarnościowej SDAJ Lipsk)

IG Metall VKL Daimler AG, Mercedes Benz Werk Wörth - Germersheim

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy, drogie Aktywistki i drodzy Aktywiści międzynarodowej akcji „Walka klasowa zamiast wojny światowej”!
My, IG Metall VKL Daimler AG, Mercedes Benz Werk Wörth - Germersheim, cieszymy się i wspieramy wasze zaangażowanie podczas światowych protestów przeciwko uciskowi i torturom.
Codziennie mamy okazję obserwować w mediach, że dzisiaj wojny wciąż/znów są częścią rzeczywistości. Również te wymierzone we własnych obywateli. Dlatego niektóre podejmowane w ciągu ostatnich lat decyzje polityczne w Niemczech napawają nas niepokojem, np. współpraca cywilno-wojskowa, odbudowa wojennych komand łącznikowych, itp., które mogą być odzwierciedleniem zwrotu trendu w kierunku militaryzacji cywilnych organizacji udzielających pomocy w naszym kraju, w stronę swego rodzaju „ochrony ojczyzny”.
Solidarność nie powinna się kończyć w fabryce czy wraz z granicami danego kraju. Dlatego tym większe znaczenie ma wspieranie Waszej informacji i uświadamianie odnośnie powyższych procesów i to w zakresie wykraczającym poza granice kraju.
Życzymy dużo powodzenia podczas Waszej akcji.
IG Metall VKL Daimler Wörth-Germersheim

IG Metall Kierownictwa Gremium Zaufania manroland Offenbach

Popieramy akcję „Walka klasowa zamiast wojny światowej“, ponieważ traktujemy ją jako środek ostrzegania przed niebezpieczeństwem wojny, które może wyjść z ziemi niemieckiej.
Jako związkowcy jesteśmy antymilitarystami i przeciwnikami wojny, jednocześnie czujemy się zobowiązani do wyciągnięcia nauk z przestępczej przeszłości naszego kraju. Nigdy więcej faszyzmu! Nigdy więcej wojny! Ta przysięga wymaga wyczulenia klasy robotniczej na ewentualność nowej wojny światowej, abyśmy na czas mogli powstrzymać tych, którzy do takowej dążą.

Gdy w roku 2006 kierownictwo naszego zakładu wymusiło na pracownikach w Offenbach rezygnację z wypłat pod groźbą przeniesienia miejsc pracy do polskiego Tarnowa, wówczas u niektórych osób oprócz leku związanego z utratą pracy pojawiły się również szowinizm i wrogość wobec robotników polskich. Klasa robotnicza nie jest wolna od tego rodzaju zła.
Szowinizm jest środkiem w ręku elit rządzących do wrogiego nastawiania wobec siebie robotników. Dlatego cieszy nas pomysł, że akcja „Walka klasowa zamiast wojny światowej” planowana na maj 2011 poprowadzi również do Polski i Czech, co oznacza postawienie kroku w kierunku przekraczającej granice jedności robotników.

Z bojowymi pozdrowieniami
dla Kierownictwa Gremium Zaufania
Rainer Herth
Przewodniczący VKL
manroland Offenbach
2.2.2011

Rewolucyjny Związek Przyjacielski

Rewolucyjny Związek Przyjacielski stowarzyszenie zarejestrowane (RZP) będzie, w porozumieniu z biurem akcji "Pogrzeb lub czterech niebiańskich", jako antyfaszystowska organizacja i obrońca politycznego dziedzictwa Ernsta Thälmanna, z jego członkami i sympatykami z Niemiec i Czech, wspierał zaplanowaną na maj akcję antywojenną Berlin-Czechy-Polska-Berlin, organizowaną z okazji 66-tej rocznicy wyzwolenia od faszyzmu.
Będziemy się udzielać zwłaszcza w mobilizowaniu opinii publicznej na terytorium Niemiec i Czech poprzez rozpowszechnianie dwujęzycznych ulotek biura akcji i rozpowszechnianie politycznych interesów dotyczących akcji i naszych własnych treści. Poprosimy naszych kolegów z lewicowych organizacji aby nas również wspierali poprzez public relations.

Związek Młodych Komunistów Czechosłowacji

Po Europie krąży widmo komunizmu. Jednak również widma faszyzmu i militaryzmu. Militaryzm i faszyzm od wojny dzieli tylko jeden mały krok. Historia Europy to historia wojen, w których zawsze giną robotnicy, starcy i dzieci, a na których bogaci się mała grupa oligarchów finansowych. Ojcem tych wojen jest agresywny kapitał. W chwili obecnej kontrolę nad imperialistyczną Unią Europejską sprawuje głównie burżuazja niemiecka, dotyczy to również tych krajów, które zebrały złe doświadczenia związane z okupacją niemiecką, z kolonizacją przez niemiecki kapitał i masowymi mordami przeprowadzanymi przez Niemców.
Akcja „Walka klasowa zamiast wojny światowej“ prowadzona przez postępowe i antyimperialistyczne siły w Niemczech, w tym m.i. FDJ, zwraca uwagę na to, że niemiecka burżuazja rozpętała już dwie wojny światowe. Próbuje uświadomić, że obecnie kapitał niemiecki kolonizuje Czechy i Polskę. Mówi o zagrożeniu, które wyjść może z tej klasy i stać się udziałem większości narodów.
Komunistyczna Unia Młodzieżowa Czechosłowacji całkowicie podziela punkt widzenia niemieckich przyjaciół bazujący na solidaryzowaniu się z robotnikami Czech i Polski. Tym samym popiera akcję na terenie Republiki Czeskiej. My, członkowie Komunistycznej Unii Młodzieży, weźmiemy udział w akcji i będziemy rozpowszechniać ją wśród innych organizacji oraz pośród opinii publicznej.
Jesteśmy zdania, iż nadszedł już najwyższy czas, aby robotnicy uświadomili sobie: że ich prawdziwym wrogiem nie są inne kraje i rasy, a klasa wyzyskiwaczy. Matactwa burżuazji mają miejsce o wiele za długo. Nasza planeta nie będzie ich dłużej tolerować.
Zastąpienie instytucji dzierżących władzę zdecydowaną wolą większości i skierowanie się w stronę postępowego świata pokoju - socjalizmu - leży w interesie całego narodu!
Walka klasowa zamiast wojny światowej!
W imię pokoju, postępu i socjalizmu!

Svaz mladých komunistů Československa (Związek Młodych Komunistów Czechosłowacji)

Młodzież lewicowa ['solid] Mecklenburg-Vorpommern

W czasach, kiedy dochodzi do uzgodnień o współpracy pomiędzy Ministerstwem Kultury i Bundeswehrą/władzą Bundeswehry. W czasach, kiedy oficerowie muszą wypełniać polecenie kształcenia.
W czasach cięć świadczeń socjalnych lub karnych (tak odczuwanych) służb zastępczych w przypadku odmowy służby w armii jako „oferty pracy”. W czasach, kiedy w najlepszych godzinach oglądalności jednostronnie propaguje się bycie żołnierzem jako ciekawy, pełen przygód styl życia. W czasach, kiedy Bundeswehra współpracuje z centrami informacji zawodowej Niemiec w celu przedstawiania „pracy mordercy” jako normalnej alternatywy dla braku pracy i braku perspektyw.
W tych czasach człowiek zaczyna rozumieć, że istnieje tylko jedna potajemna defilada. Ta zakrojona na wielką skalę mobilizacja „zasobów ludzkich” nie odbywa się wyłącznie przypadkowo, jak próbuje się nam wmawiać, ale w celu przeforsowania na świecie gospodarczych interesów Niemiec.
Wojen nie prowadzi się, aby budować szkoły i oswobadzać kobiety, ale w celu zabezpieczenia dróg handlowych i źródeł zasobów.
Tak więc wypowiadanie się przeciwko wojnie oznacza ingerencję w gospodarcze interesy kraju, w którym żyjemy, stawianie oporu oraz solidaryzowanie się z tymi, którzy dążą do pokoju na świecie.
Z tego powodu popieramy kampanię „Walka klasowa zamiast wojny światowej".

Przymierze międzynarodowych związków zawodowych

Przede wszystkim gratulujemy inicjatywy organizacji komunistycznej w Waszym kraju i zorganizowania akcji przeciwko wojnie pod tytułem "Walka klas zamiast wojny światowej” w dniu 8 maja, która odbędzie się w kilku krajach europejskich. Zapewniamy, że europejskie biuro światowego zrzeszenia związków zawodowych wesprze Waszą kampanię.
Niestety, obecnie ludzkość stoi w obliczu nie tylko problemów finansowych, ale również niebezpieczeństwa ataków militarnych, które mają na celu osłabienie już słabych krajów, przez kraje i sfery rządzące. Jako świadomy podziału na klasy ruch związkowy, potępiamy wszelkie działania, które są powodem braku stabilności na świecie. Od początku istnienia związku, nasz cel to pokój i postęp dla ludzi na całym świecie.
Po drugie, zwracamy się z prośbą do Waszej organizacji o opublikowanie zapowiedzi, w której zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące programu Waszej kampanii. Następnie my opublikujemy te informacje na naszej stronie internetowej.
Życzę Waszym przyszłym walkom wszelkich możliwych sukcesów.

Cleanthes Cleanthous
Biuro europejskie

Żołnierz radziecki

IPopieram Państwa akcje "Walka klas zamiast wojny światowej". Niestety z przyczyn zdrowotnych nie mogę wziąć udziału w tegorocznej akcji. ....
...) Pytania dotyczące wojny i pokoju stały się najważniejszymi pytaniami polityki światowej.
Imperialiści mają jeden cel: rabować bogactwo narodów. (...) Serdecznie dziękuje Państwu, również w imieniu byłych żołnierzy radzieckich, za to, że Państwo ukazujecie narodom niebezpieczeństwo wojny. (....) Państwa trasa marszu jest interesująca, ponieważ ma ona charakter miedzynarodowy. Ale również, ponieważ prowadzi ona poprzez miasta i ulice w Polsce i Niemczech, wzdłuż których szedłem. Państwa cel jest godny podziękowania i jest obecnie szczególnie aktualny.
Dziękuje Państwu.
Alexej Afanasjewitsch Piskunow były żołnierz radziecki i uczestnik II. wojny światowej,

Walczący we francuskim Résistance

Drodzy Towarzysze!
Całkowicie solidaryzuję się z Waszą brawurową akcją przeciwko wojnie. Braliśmy w niej udział 13 i 14 maja 2006 roku w Berlinie i tym samym w niezapomnianej prezentacji „Legendy o martwym żołnierzu” Bertolda Brechta; później po raz kolejny również 10 i 11 maja 2009 w Norymberdze. ...
Bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy przekonani o możliwości odrodzenia się neonazizmu i militaryzacji w naszych krajach pod egidą Unii Europejskiej i NATO; odrodzenia się, które niesie ze sobą ryzyko nowych konfliktów. We Francji bezustannie walczymy z lekceważeniem nazizmu oraz z bagatelizowaniem przestępstw wojennych SS w Tulle, Oradour-sur-Glane i Maillé.
W imieniu kolektywu Maquis de Correze, w imieniu Francs-Tireurs et Partisans, które stanowiły szpic oszczepu francuskiej Résistance, z całego serca życzę sukcesu akcji „Walka klasowa zamiast wojny światowej".
Z braterskimi pozdrowieniami
Dn. 3 marca 2011
Pierre Pranchere
Francuski franc-tireur i partyzant w wieku lat 15
Honorowy deputowany

Węgierskiego krajowego zrzeszenia związków zawodowych

Solidaryzujemy się z kampanią „Walka klas zamiast wojny światowej“
Braterskie pozdrowienia
Peter Sarosi
Prezydent regionu
Region południe

Nowa Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii

„Walka klasowa zamiast wojny światowej" zadaje najistotniejsze pytanie, w obliczu którego stoi obecnie klasa robotnicza całego świata. Pytanie o plany imperialistów dotyczące nowego podziału świata, intensyfikacji plądrowania i wykorzystywania Trzeciego Świata oraz równoczesnego zaostrzania wyzysku i ucisku klasy robotniczej w czołowych krajach imperialistycznych Europy, w Japonii i w Stanach Zjednoczonych.

... Walka o pokój jest składową walki o socjalizm. Jesteśmy pewni, że wasz pochód przez trzy kraje stanie się istotną częścią rozbudowy kampanii antywojennej w sercu Europy.
Z braterskimi pozdrowieniami
Andy Brooks
Sekretarz Generalny

Młodzież lewicowa ['solid] Turyngia

Jako antymilitarny związek młodzieży konsekwentnie opowiadamy się przeciwko wojnom, a w szczególności przeciwko tym prowadzonym przez rządy niemieckie. Pragniemy ostrzec narody przed konsekwencjami wojen toczonych obecnie i tych, do których dojść może w przyszłości.
Dalsze zbrojenie Bundeswehry, tworzenie armii zawodowej, ciągłe rozszerzanie umiejętności militarnych oraz permanentna militaryzacja społeczeństwa dają nam powód do odczuwania obawy, że w swoich dążeniach do władzy ekonomicznej rządy niemieckie uwzględniają kolejne, większe wojny i są gotowe je prowadzić. Pragniemy pomóc w zapobiegnięciu realizacji powyższych działań.
Przyczyniamy się do tego, że dochodzi do tworzenia się dużych, konsekwentnych związków sprzeciwiających się wojennym zapędom rządu. Czynnik inicjacyjny wojen stanowiły zawsze kapitalistyczne kryzysy gospodarcze, w ostatnim stuleciu iskrę pod dwie wojny światowe podłożono na ziemi niemieckiej.
Wspólnie ze zrzeszeniami, wychodząc poza granice Niemiec, chcemy zapobiec doprowadzeniu do nowej rzezi na rodzaju ludzkim. Nie pozwolimy nastawiać się przeciwko mieszkańcom innych krajów i wmanewrować się w wojnę przeciwko nim.
Popieramy międzynarodową akcję antywojenną „Walka klasowa zamiast wojny światowej“ m.i. poprzez.
Radę Koordynacyjną „Linksjugend ['solid] Thüringen”.

Komunistyczna Partia Polski

Komunistyczna Partia Polski wyraża poparcie dla antywojennej demonstracji „Walka klasowa zamiast wojny światowej” organizowanej w 66. rocznicę wyzwolenia spod okupacji faszystowskiej w postaci wędrownego teatru ulicznego.
Akcja ta przybliży mieszkańcom miejscowości znajdujących się na trasie tego pochodu wiedzę o tragicznej historii zapoczątkowanej traktatem monachijskim, pomoże zrozumieć bieżące wyzwania, w tym potrzebę współpracy polskich i niemieckich robotników, aktualne zagrożenia dla pokoju oraz przyczyni się do kształtowania postaw antywojennych.
Pomoże zrozumieć przede wszystkim, że po obu stronach granicy mieszkają ludzie, którzy tak samo pragną nie dopuścić do powtórki największej tragedii ludzkości, jaką była II wojna światowa i polityka III Rzeszy, która doprowadziła do niewyobrażalnych cierpień ludności a zwłaszcza klasy robotniczej.
Krzysztof Szwej Przewodniczący Komunistycznej Partii Polski

Mężów zaufania i rady zakładowe i kolegów zakłady Mercedes Benz Bremen i Hamburg

Nigdy więcej faszyzmu, nigdy więcej wojny. My, 35 mężów zaufania IG Metall oraz rady zakładowe Mercedes Werk Bremen stoimy za przysięgą, którą złożyli sobie wzajemnie ci, którzy przeżyli obozy koncentracyjne, a która dzisiaj obliguje nas do przeciwdziałania wobec grożącego niebezpieczeństwa wojny. Celem zwrócenia uwagi na rosnące zagrożenie wojną, bierzemy aktywny udział w akcji „Walka klasowa zamiast wojny światowej”.
Uważamy, że dzierżący władzę w Berlinie oraz kapitał wykorzystywali razem światowy kryzys gospodarczy, aby przeforsować masową rezygnację z wypłat. W wyniku tego spora większość klasy robotniczej w Niemczech i w krajach europejskich popadła w biedę egzystencjalną. Nasi polscy i czescy Koledzy w fabrykach protestują przeciwko głodowym pensjom, gdyż nie są już w stanie wykarmić swoich rodzin. Ich bieda i zwątpienie muszą stać się naszymi własnymi. Nie z powodu współczucia, ale dlatego, że bieda naszych Kolegów w Polsce i w Czechach wkrótce może stać się naszym udziałem. Po każdym triumfie kapitalistów tracimy nie tylko my, ale również obywatele Polski i Czech. Dlatego nasze motto musi brzmieć „Trzy kraje, jedna flaga, jeden wróg, jedna walka, jedno zwycięstwo“. Dzierżący władzę w Berlinie wykorzystują władzę do masowej przebudowy państwa wewnątrz oraz „restrukturyzacji” Buneswehry, która ma być przygotowaniem do wojny przeciwko innym narodom. Widzimy, że rodzące się ponownie na ziemi niemieckiej ryzyko rozpętania trzeciej wojny światowej jest coraz większe. Armię niemiecką po raz wtóry wykorzystuje się na całym świecie dla zabezpieczenia surowców naturalnych oraz zyskania dominacji w Europie. Już dwukrotnie kryzysy światowe doprowadziły do wojen, które zainicjowano na ziemi niemieckiej. Nie możemy dopuścić, aby powtórzyło się to po raz trzeci. Dlatego też walczymy i popieramy akcję „Walka klasowa zamiast wojny światowej".
35 mężów zaufania i rady zakładowe Mercedes Werk Bremen 2 mężów zaufania i 3 kolegów Mercedes Werk Hamburg

Związek Młodzieży Komunistycznej Republika Czeska

Udział Unii Młodzieży Komunistycznej (KSM) w akcji „Walka klasowa zamiast wojny światowej“ jest częścią antyimperialistycznej działalności KSM i jedną z kolumn naszej organizacji. Walka z imperialistyczną trójcą UE,USA i NATO, z polityką agresji i okupacjami musi zostać rzucona na szalę frontowej walki w naszych własnych krajach. Klasa panująca w Czechach jest współodpowiedzialna. I nie przez przypadek nasz kraj został wciągnięty do NATO na zaledwie dwanaście dni przed agresją na Jugosławię po tym, jak klasa panująca odmówiła przeprowadzenia publicznego referendum odnośnie uczestnictwa lub jego braku. Nie jest przypadkiem, że po tym jak Czechosłowacja poparła walkę wyzwoleńczą narodów, które przez pond czterdzieści lat były atakowane przez imperializm, wojsko najemne armii Republiki Czeskiej po upadku socjalizmu było wykorzystywane w imperialistycznych akcjach agresji i okupacji.
Nie przypadkowo klasa panująca obecnej Republiki Czeskiej zbyt chętnie zgadza się nadążać za zapotrzebowaniem USA i punktów militarnych US tak zwanego systemu obrony rakietowej, na który zgody nie wyraziła absolutna większość obywateli naszego kraju. Wraz z rozwojem kryzysu sytemu kapitalistycznego wciąga się nas w kolejne konflikty światowe dotyczące podziału surowców naturalnych i rynków.
Nie jest przypadkiem, że dwadzieścia lat po restauracji kapitalizmu w naszym kraju siedemdziesiąt procent gospodarki jest w rękach kapitału zagranicznego. Kapitałowi niemieckiemu i austriackiemu udało się przywłaszczyć sobie znaczącą część bogactwa naszej podbitej ojczyzny. I tak kontroluje on na przykład dużą część sektora bankowego, prasy, sektora energetycznego, komunikacyjnego oraz tradycyjny okręt flagowy naszej gospodarki - firmę automobilową Skoda. Niemiecki kapitał wielki posiada w Republice Czeskiej dokładnie tyle samo, co tak zwany kapitał czeski - około trzydziestu procent.
Zamiast gospodarki, która byłaby gospodarką obywateli naszego kraju, w głównej mierze zaspokajała właśnie ich potrzeby i byłaby wysoce rozwinięta, zostaliśmy wepchnięci w okrutną rzeczywistość neokolonizacji, a duża część ludności pracującej zwyczajnie walczy o przetrwanie. Tylko konsekwentna walka z kapitalizmem i zwycięstwo z jego imperialistycznymi strukturami ponownie otworzy drzwi do władzy politycznej i ekonomicznej „niższych dziesięciu milionów” narodu pracującego.
Zwycięstwo z uzbrojonymi siłami imperialistycznych agresorów!
Socjalizm lub barbarzyństwo!
Komunistický svaz mládeže

Klub Czeskiego Przygranicza

Szanowny Przyjacielu!

Dyrekcja Rady Narodowej Zjednoczenia Obywateli Klub Czeskiego Przygranicza utożsamia się całkowicie z Państwa akcją antywojenną i jej przeprowadzeniem częściowo w dniu 10 maja 2011 na terenie Republiki Czeskiej.
Pomnik poległych obrońców czechosłowackich granic państwowych znajduje się w gminie Cinovec, w części miasta Dubi. Cinovec jest przejściem granicznym między Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską. Znajduje się on na granicy państwowej naprzeciwko gminy Zinnwald-Georgenfeld po stronie niemieckiej. Pomnik powstał z pomocą składek ufundowanych przez członków i sympatyków Klubu Czeskiego Przygranicza i został odsłonięty 26 października 2008, w 90 rocznicę powstania Czechosłowacji. Jest on poświęcony pamięci obywatelom czeskim, którzy zginęli, jako członkowie armii czechosłowackiej, policji skarbowej, żandarmerii przed zajęciem Czechosłowacji w marcu 1939, i jako członkowie armii czechosłowackiej, korpusu Bezpieczeństwa Narodowego (policja) i straży granicznej po przywróceniu Czechosłowacji w maju 1945 podczas ochrony i obrony granic państwowych w okresie od października 1918 do 1992.
Nie dysponujemy oficjalnymi dokumentami czeskiego oporu przeciwko nazistowskiemu okupantowi, których nie udało nam się zabezpieczyć.
Jesteśmy gotowi po potwierdzeniu Państwa uczestnictwa wziąć udział w Państwa przedsięwzięciu na Václavské náměstí (Plac Wenzela) w Pradze. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, razem z Państwa mówcami wystąpi przedstawiciel Klubu Czeskiego Przygranicza lub również innego przymierza obywatelskiego. Proszę o informację mniej więcej o której godzinie przybęcie Państwa kolumna do Cinovec, jak również do Pragi oraz proszę podać termin Państwa wystąpienia na Placu Wenzla.

Życzymy wszystkiego najlepszego i cieszymy się na spotkanie oraz dalszą współpracę. Cieszymy się, że możemy korespondować w języku czeskim.

Praga, 20 kwietnia 2011
Inż. dypl. Karel Janda

Zarząd Wspólnoty Obozowej Auschwitz - Krąg Przyjaciół byłych więźniów Oświęcimia e.V.

Dobrze, ze „Pogrzeb lub NIEBIAŃSKA CZWÓRKA“ jest znów aktywny również w 66 rocznicę oswobodzenia z pod panowania nazistów. Istnieje wiele powodów, dla których powinno się ostrzegać się przed działaniami faszystowskimi. Czasami takowe odbywają się w sposób nieco „zawoalowany” jak pokazuje przytoczony poniżej przykład.
Aktualny kryzys energetyczno-olejowo-atomowy i jego „rozwiązanie“ w obecnych Niemczech bezpośrednio nawiązują do „gospodarczo-energetycznej ustawy Rzeszy” z roku 1935. Wówczas stała się ona podstawą do kradzieży energii i ropy oraz wysłania wojsk faszystowskich na Kaukaz i to nad długo przed tym zanim do bram Moskwy zapukali naziści. Taka wspierająca monopol energetyczny ustawa została przejęta przez dzisiejsze Niemcy w dosłownym brzmieniu, jednie słowo „Rzesza” zastąpiono określeniem „Związek” i obowiązywała bez żadnych zmian do roku 1998. W ten sposób stworzono monopole RWE i EON. Panują one nad rządem federalnym, określają rynek energii elektrycznej w ramach imperializmu gospodarczego w Polsce, na całym świecie znów dopuszczają się kradzieży energii i wbrew woli społeczeństw utrzymują przestarzałe reaktory atomowe narażając życie wielu ludzi.
W czasach nazistowskich kwestią energii zajmowały się m.i. IG Farben, które w Oświęcimiu prowadziły swój własny obóz koncentracyjny („Bunawerk”), dzisiaj firmy następczynie są aktywne na skalę globalną tyle, że w nieco uwspółcześnionej szacie. Częścią dzisiejszej walki z faszyzmem jest zapobieganie „rozwiązaniu“ kwestii energetycznych na drodze militarnej w głębi kraju i poprzez wojnę w innych krajach. Z tego względu pochód w ramach akcji „Pogrzeb lub NIEBIAŃSKA CZWÓRKA” ma znaczenie również w roku 2011.
Diethardt Stamm,
(zrzeszenie zarejestrowane)

Komunistyczna Partia Polski

Przeciw polityce splądrowania polskiego rządu, stale rosnącemu bezrobociu, obecnie narzucanemu przez imperialistyczne banki długowi narodowemu i przeciw bagnie korupcji, pomimo obecnego paraliżu i braku przywództwa ludu w naszym kraju, mimo tego, walka klas jest nieunikniona. Przeciw rosnącej nagonce w stosunku do innych narodów, ludzie pracy i naród w Polsce potrzebują internacjonalizmu ludzi pracy. Zważywszy na to, że niemiecki imperializm zajął znów już prawie całą Polskę, musimy wspólnie walczyć. Dlatego właśnie wspieramy międzynarodową akcję antywojenną "Walka klas zamiast wojny światowej".
Delegacja Komunistycznej Partii Polski na międzynarodowym spotkaniu młodych działaczy politycznych, Lipsk, kwiecień 2011