PRZEMÓWIENIA

zaanektowanym NRD ● Rzeczpospolitej Polskiej ● Republiki Czeskiej

Związek Młodzieży Komunistycznej

Każda sytuacja przymusowa powstająca w rezultacie biedy gospodarczej jest dziełem kapitalistycznej i imperialistycznej władzy, kapitalistycznego panowania nad klasami. To przedstawiciele burżuazji i panowie w koncernach międzynarod-owych są tymi, którzy wpędzają ludzi w wojny w imię własnych korzyści finansowych. Uważamy za konieczne, aby własną złość skierować przeciwko prawdziwym sprawcom nędzy i lęków egzystencjalnych. Niezbędne jest położenie kresu imperialistycznym wojnom i przeciwstawienie się samemu imperializmowi oraz burżuazji... Klasa panująca w Czechach ponosi współodpowiedzialność…
Nie jest przypadkiem, że dwadzieścia lat po restauracji kapitalizmu w naszym kraju siedemdziesiąt procent gospodarki znajduje się w rękach kapitału zagranicznego. Kapitałowi niemieckiemu i austriackiemu udało się przywłaszczyć sobie znaczącą część bogactwa naszej podbitej ojczyzny. I tak kontroluje on na przykład dużą część sektora bankowego, prasy, sektora energetycznego, komunikacyjnego oraz tradycyjny okręt flagowy naszej gospodarki - firmę automobilową Skoda. Wielki niemiecki kapitał posiada w Republice Czeskiej dokładnie tyle samo, co tak zwany kapitał czeski - około trzydziestu procent. Zamiast gospodarki, która byłaby gospodarką obywateli naszego kraju, w głównej mierze zaspokajała właśnie ich potrzeby i byłaby wysoce rozwinięta, zostaliśmy wepchnięci w okrutną rzeczywistość neokolonizacji, a duża część ludności pracującej zwyczajnie walczy o przetrwanie. Tylko konsekwentna walka z kapitalizmem i zwycięstwo z jego imperialistycznymi strukturami ponownie otworzy drzwi do władzy politycznej i ekonomicznej „niższych dziesięciu milionów” narodu pracującego.
Zwycięstwo z uzbrojonymi siłami imperialistycznych agresorów!
Socjalizm lub barbarzyństwo!

Z przemówienia
KSM
podczas wiecu w Pradze,
10 maja 2011

Komunistycznej Partii Polski

Drodzy Przyjaciele! Jesteśmy walczącymi przeciwko wojnie z Niemiec i Polski. Wśród nas są przedstawiciele Komunistycznej Partii Polski oraz Komunistycznej Młodzieży Polski. Przybyliśmy, aby ostrzec was przed umacnianiem się imperializmu niemieckiego, który kieruje się na wschód próbując odebrać wam domy, fabryki, kraj i pozbawić życia. Po aneksji NRD na naszej zachodniej granicy widzimy niemieckich bankierów, niemiecką armię, niemiecką burżuazję oraz niemieckich posiadaczy ziemskich. Jest to agresja wymierzona przeciwko państwom sąsiadującym z Niemcami. Dzierżący władzę w RFN kontrolują polski przemysł, polskie banki i polskie media. Udzielają instrukcji polskiej policji i polskiej armii. Czy jesteście w stanie przejść nad tym do porządku dziennego? Czy chcecie pozwolić niemieckim przemysłowcom na rozpoczęcie nowej wojny? Walczymy o świat bez biedy, wojen i bezrobocia. Mimo, że pochodzimy z różnych krajów, łączy nas czerwona flaga i wola walki w imię wspólnego, ostatecznego zwy-cięstwa. W imię socjalizmu!

Z przemówienia Piotra Biełło, sekretarza
Komunistycznej Młodzieży Polski
oraz członka Komitetu Centralnego
Komunistycznej Partii Polski
Ludmiły Dobrzynieckiej,
członkini Komunistycznej Młodzieży Polski
Poznań, dnia 16 maja/20 maja 2011 i in.

Klub czeskiej strefy przygranicznej

Wtych dniach przed sześćdziesięcioma sześcioma laty dobiegła końca Druga Wojna Światowa w Europie.
Przyczyną obydwu wojen światowych był niemiecki imperializm i niemiecki nazizm.
Celem było zawładnięcie obfitującymi w ropę i surowce mineralne obszarami naku Radzieckiego. Operacje wojenne miały na celu podbicie i likwidację niektórych narodów słowiańskich, a w szczególności Polaków, Czechów, Białorusinów oraz Rosjan. …
Czechosłowacja serdecznie powitała swoich oswobodzicieli. Ciężarowe samochody pancerne były zarzucane kwiatami bzu.
Ludzie wierzyli, że pokonano nazizm, a jego koniec jest definitywny.
Jednak było to optymizm na wyrost...
W maju 1945 ludzie w Czechosłowacji i w całej Europie sądzili, że dzięki zwycięstwu armii koalicji antyniemieckiej jest to już ostatnia wojna. Jednak stało się inaczej.
W Europie doświadczyliśmy kolejnych zamętów wojennych…
Coraz mnie żyje tych uczciwych, którzy brali udział w Drugiej Wojnie Światowej oraz w powstaniu przeciwko nazizmowi oraz nas, którzy doświadczyliśmy wojny jako dzieci. Nie mamy jednak prawa poprzestawać wyłącznie na wspomnieniowej nostalgii. Musimy patrzeć w przyszłość. Jesteśmy zobowiązani zrobić wszystko, aby zapobiec straceniom i powstawaniu masowych grobów, jesteśmy zobowiązani do działania, zanim miasta i wioski znikną w efekcie użycia rakiet i prowadzenia ataków lotniczych.
Na terytorium naszej ojczyzny znajduje się wiele pomników. Pozostaną jako wspomnienie ofiar walki. Cmentarze naszych miast i wsi mieszczą tysiące grobów oswobodzicieli...
Zagrożenie wojną jest realne. Kapitał chce pozyskiwać kolejne surowce, gaz, ropę i wodę pitną. To doprowadzi do aktów agresji wobec suwerennych państw.
Drodzy Przyjaciele! Nasz udział w akcjach takich jak ta i jej podobnych jest dowodem mocnego postanowienia przeciwstawienia się neonazizmowi w państwie naszym i każdym innym. Wspominając okropieństwa, które miały miejsce podczas Drugiej Wojny Światowej oraz w czasie wojen ostatnich dziesięcioleci, mówimy głośno: NIE agresywnym wojnom i wszelkim próbom podejmowania wojen, których przykrywką często jest walka z terroryzmem.Dla wszystkich ludzi pragniemy życia w pokoju, życia wolnego i godnego.

Z przemówienia
Karel Janda, KCP
podczas wiecu w Pradze,
10 maja 2011

Wolna Młodzież Niemiecka

Stoję tutaj, aby zadać pytanie: Czy to, co wydarzyło się w ciągu minionych dwudziestu lat, jest tym, co planowaliście wówczas osiągnąć...?
Czy naprawdę wierzyliście, że zadziała sprzedawanie się jak dziwka bez szacunku dla siebie, do dyspozycji na każde skinienie palcem, traktowana jak śmieć? Teraz dwadzieścia lat później wciąż wierzycie?
Wiem, wielu ludzi mówi teraz:
śmieć? Rozejrzyjcie się! Tak, widzę, fasady są piękne. Bez porównania do zdewastowanych fasad Lipska z roku 1989. Jednak czy jest to rekompensata wystarczająca za bycie stolicą nędzy połączonych Niemiec?
Mnóstwo zamkniętych zakładów też już nie zakłóca nam obioru krajobrazu, podobnie jak wiele opuszczonych domów, ponieważ w międzyczasie zostały zburzone. W tym kraju dba się o piękną fasadę! Na co właściwie narzekamy…? Pamiętajmy, że pokolenie przed nami mieszkali tutaj ludzie, którzy z dumą brali życie w swoje ręce i budowali społeczeństwo, które miało być przyszłością.
Przyszłość nie znika, nawet wówczas, jeśli od czasu do czasu wykonuje się krok w tył…!
Zadajmy sobie pytanie: Dlaczego akurat my mielibyśmy nie być w stanie zbudować socjalizmu na wzór naszych dziadków? Dlaczego mielibyśmy powielać błędy naszych pradziadków, którzy dwukrotnie prowadzili wojny światowe? Czy naprawdę jest tak, że my sami i nasi rodzice nie jesteśmy w stanie podnieść się z kanapy i oderwać od oglądania telewizji, aby wspólnymi siłami walczyć o tak niezwykle niezbędną likwidację owego modnego kapitalizmu...?
Walczmy wspólnie o rozwiązanie, które tylko MY możemy wprowadzić w życie. A jest to możliwe tylko wówczas, gdy będziemy postrzegać siebie jako jedną międzynarodową klasę, która naprawdę istnieje!
Nasz los w naszych rękach! Na co więc czekamy?!

Z przemówienia
Anity Trensch, FDJ w Lipsku
8 maja 2011

Banner Klassenkampf statt Weltkrieg